منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برن
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره ۶۹۶۱۶/ت۵۲۲۹۶هـ                                  ۱/۶/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هـیأت وزیران در جلـسه ۲۵/۵/۱۳۹۴ به پیشـنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بندهای (ب) و (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ وزارت امور اقـتصادی و دارایی موظـف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۲ـ سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اوراق مشارکت موضوع این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.

۳ـ بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می گردد تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF