منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح ماده (۲) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه وزارت کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره ۷۳۷۸۳/ت۵۱۵۵۶هـ                                  ۹/۶/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۴۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۲) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۴/ت۱۲۱هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۶۹ به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۲ـ موارد زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه ـ مصوب۱۳۶۸ـ نمی باشد:

۱ـ وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می نمایند.

۲ـ وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهرها یا شهرک های اقماری آن، شرکت ها، کارخانه ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت می نمایند.

تبصره۱ـ وسایل نقلیه عمومی مسافربری تحت نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن باید تحت پوشش شرکت های حمل و نقل درون شهری دارای پروانه از شهرداری فعالیت نمایند.

تبصره۲ـ در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای موردنظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج می شود. از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان پذیر خواهدبود.

تبصره۳ـ مشـخصات فنی، ایمـنی و بـهره برداری وسـایل نقـلیه عـمومی مسافربـری درون شهری موضـوع این بند براسـاس ضوابط مـصوب شـورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سلامت شغلی رانندگان طبق دستـورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشـکی و ضـوابط صـدور کارت سـلامت راننـدگان خواهدبود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF