منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح ردیف (۲) و ردیف (۳) جدول شماره (۱) پیوست تصویبنامه شماره ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره 72283/51024                            1394/6/7  

اصلاح ردیف (۲) و ردیف (۳) جدول شماره (۱) پیوست تصویبنامه شماره ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴
وزارت کشور ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

نظر به اینکه در ردیف (۲) جدول شماره (۱) پیوست تصویب نامه شماره ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ عبارت «تعرفه هزینه های مدیریت» به صورت عبارت «نرخ عوارض» تحریر شده و در ردیف (۳) جدول یادشده٬ در ستون دستگاه مجری تعیین حد تشخیص پسماندهای عادی٬ پزشکی٬ ویژه و صنعتی٬ عبارت «و سازمان حفاظت محیط زیست» پس از عبارت «وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی» تحریر نشده است٬ مراتب جهت اصلاح اعلام میشود.
                                    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF