منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح تصویبنامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره 70290/50961                                  1394/6/2
اصلاح تصویبنامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

نظر به اینکه در مقدمه تصویبنامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان٬ عبارت «موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰» به صورت عبارت «موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰» و در بندهای (۸) ٬(۵) و (۹) تصویبنامه یادشده٬ عبارت «به عبارت» به صورت عبارت
«جایگزین عبارت» تحریر شده است و واژه «اصـلاح» به ترتیب در بندهای یادشده قبل از عبارتهای «و بند (الف)»٬ «و بندهای (ز)٬ (ح) و (ط)» و «و بند (ج) نیز» تحریر نشده است٬ مراتب برای اصلاح اعلام میشود.
                                    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF