منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۶۷۵۹۳/ت۴۹۶۱۵هـ                               ۲۸/۵/۱۳۹۴

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ـ

ب ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ت ـ شرکت: شرکت های ذی صلاح خدمات انرژی موضوع بند (س) ماده (۲) قانون

ث ـ کارفرما: مصرف کننده انرژی متقاضی استفاده از خدمات کشور

ج ـ قرارداد خدمات انرژی: قراردادی که بین کارفرما و شرکت منعقد می شود و براساس آن، شرکت انجام صرف جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش بهره مندی قبلی را در قبال کارفرما به عهده می گیرد.

چ ـ شرکت مشاور بهینه سازی انرژی: شرکت مشاور تأیید صلاحیت شده توسط سازمان که در چارچوب قراردادهای منعقده با کارفرما وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد خدمات انرژی، ارزیابی و اظهارنظر در خصوص میزان صرف جویی انرژی را برعهده دارد.

ح ـ سامانه اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی: مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارها (شامل راهکارهای مدیریتی) منتج از ممیزی انرژی که با اجرای آنها می توان به اهداف اصلاح الگوی مصرف مدنظر شرکت رسید.

خ ـ سامانه مصرف کننده انرژی: سامانه موضوع بند (ر) ماده (۲) قانون.

د ـ صرف جویی هدف: حداقل میزان صرفه جویی انرژی موردنظر کارفرما که توسط مشاور بهینه سازی تعیین و در اسناد مناقصه اعلام می شود.

ذ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۷) این آیین نامه.

ماده۲ـ مسئولیت کل فرآیند صرفه جویی از جمله انجام مطالعات امکان سنجی، ممیزی انرژی، طراحی، اجرا، تأمین مالی، نصب، بهره برداری، نگهداری، اندازه گیری و گزارش میزان صرفه جویی براساس توافقات انجام شده در قرارداد تا پایان مدت قرارداد به عهده شرکت می باشد.

ماده۳ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند ظرف سه ماه ضمن کسب نظرات بخش خصوصی مرتبط، قرارداد همسان خدمات انرژی مورد تأیید وزرای نفت و نیرو را با رویکرد توسعه حداکثری فعالیت های شرکت ها و اخذ حداقل وثایق و ضمانت های لازم تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمایند.

ماده۴ـ در قراردادهای خدمات انرژی، شرکت موظف به تأمین بیمه مسئولیت حرفه ای مناسب برای جبران زیان احتمالی ناشی از آسیب دیدن تأسیسات و امکانات کارفرما در اثر اجرای قرارداد می باشد.

تبصره ـ وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند تا پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه بیمه قراردادهای خدمات انرژی شرکت ها، موضوع این ماده را به صورت کمک بلاعوض و پس از تأیید و تعیین درصد و مدت زمان حمایت بیمه ای توسط کارگروه از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند.

ماده۵ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند تمام یا قسمتی از هزینه های تسهیلات بانکی سرمایه گذاری طرح های موضوع قرارداد خدمات انرژی را پس از تأیید کارگروه به صورت یارانه سود تسهیلات از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند.

تبصره۱ـ میزان و چگونگی اعطای یارانه سود تسهیلات در هر پروژه توسط کارگروه تعیین می شود.

تبصره۲ـ اعطای یارانه سود تسهیلات یادشده مشروط به کاهش مبلغ قرارداد به میزان کمک مزبور و همچنین به شرط عدم استفاده از سایر مشوق های مالی خواهد بود.

ماده۶ ـ در جهت توجیه اقتصادی قراردادهای خدمات انرژی مصرف کننده هایی که از تعرفه های مخفف برخوردارند، مبنای محاسبات توجیهی، میانگین تعرفه برق و گاز بخش عمومی خواهدبود. شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو در مورد پروژه هایی که به تصویب رسانده اند مکلفند پس از تأیید کارگروه، مابه التفاوت تعرفه های مذکور را به عنوان کمک بلاعوض از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون، تأمین و پرداخت نمایند.

ماده۷ـ جهت بررسی و تأیید کمک های بلاعوض و یارانه سود تسهیلات قراردادهای خدمات انرژی موضوع این آیین نامه، کارگروهی متشکل از معاونین وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان و معاونین سایر دستگاه های اجرایی مرتبط (حسب موضوع) تشکیل و نسبت به آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم می نماید. ریاست کارگروه حسب مورد به عهده وزارت نفت یا نیرو می باشد.

ماده۸ ـ به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات شرکت در استفاده از تسهیلات این آیین نامه، وزارتخانه های نفت و نیرو مجازند از خدمات شرکت مشاور بهینه سازی انرژی از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون استفاده نمایند.

تبصره ـ شرکت مشاور بهینه سازی انرژی، در پروژه ای که نظارت آن را برعهده دارد اجازه فعالیت به عنوان شرکت خدمات انرژی را نخواهد داشت.

ماده۹ـ دستگاه های اجرایی موظفند پس از اجرای کامل مفاد قرارداد شرکت، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفه جویی انرژی تأییدشده توسط شرکت مشاور بهینه سـازی انرژی، در قالب موافقـتنامه متبادله با سازمان تأمین و پرداخت نمایند. در دستگاه های اجرایی که مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلی خود تأمین می نمایند، تأیید قرارداد توسط سازمان به منزله مبادله موافقتنامه تلقی می شود.

ماده۱۰ـ وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط در چارچوب وظایف محوله اداری خود موظفند به منظور اجرای قانون و این آیین نامه، اقدامات لازم برای جذب هر چه بیشتر کمک های خارجی را به عمل آورند.

ماده۱۱ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد موضوع این تصویب نامه را جهت طرح در هیأت وزیران به دفتر هیأت دولت ارسال نمایند. سازمان ضمن نظارت و ارزشیابی اقدامات انجام شده، گزارش سالانه را به هیأت وزیران ارایه می کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF