منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
هیات دولت

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴

تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
۲۹/۵/۱۳۹۴ هـ۵۲۲۹۵ت/۶۸۴۹۷شماره

تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۷۹۴۵ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد

ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب۱۳۶۷ـ تصویب نمود:

آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین میشود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF