منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کال
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

شماره۳۴۶۵۶/۴۷۷                                      ۱۹/۵/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون تسری ماده(۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ که با عنوان طرح یک فوریتی اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۳۱۳۳                                          ۲۶/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۶۵۶/۴۷۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

ماده واحده ـ حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به مانده جریمه ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهیهای قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF