منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره 63613/ ت51966 ه                                                                    1394/5/19
تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۷۳۳/۶۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای بند (۵) تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ٬۱۱/۳/۱۳۹۳ فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای
تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیریمنبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF