منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در ساعت 16 مورخ 27/3/94 در دفتر وزیر محترم کشور با حضور اعضای شورا و مدعوینی از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برگزار گردید و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1-بررسی پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی با عنوان دستورالعمل نحوه اعمال محدودیت های ترافیکی با هدف بهبود کیفیت هوا.

   با توجه به مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در خصوص بررسی قوانین موضوعه و اثر بخش اجرای محدوده ممنوعه تردد زوج یا فرد خودروها در شهرهای کشور توسط دبیرخانه،  ابتدا گزارشی توسط دبیر محترم شورای عالی در این خصوص در قالب عناوین زیر ارائه گردید:
•	سابقه اجرای طرح تردد نوبتی (محدودیت زوج یا فرد در هفته و یا محدودیت برای هر خودرو در یک روز هفته) در کشورهای مختلف (شهرهای آتن، مکزیکوسیتی، پاریس،  پکن، نیویورک و تهران).
•	خلاصه مصوبات شورای عالی در خصوص طرح تردد نوبتی زوج یا فرد از سال 1377 تا سال 1393 که مبین طرح موضوع در 18 جلسه شورای عالی و تصویب دائمی شدن این طرح در جلسه شصت و یکم مورخ 22/9/84 می باشد.
•	نقشه ها و آمار مربوط به محدوده زوج  یا فرد در شهر تهران و دوربین های نصب شده توسط شهرداری برای کنترل تردد در مرزها و درون این محدوده که دارای 89 کیلومتر مربع وسعت می باشد.
•	گزارش شهرداری تهران در خصوص ارزیابی اثر بخشی اجرای طرح محدوده زوج یا فرد که نشان دهنده عدم تاثیر این طرح در میزان کاهش آلودگی هوای شهر تهران می باشد.
•	شاخص های سنجش و تعریف شرایط آلودگی هوا و ضرورت اصلاح این شاخص در شهرهای ایران از PSI به AQI.
•	مروری بر قوانین مربوط به ایجاد محدودیت های ترافیکی در شهرها شامل مواد(3)، (6) و (7) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.
سپس دستورالعمل «نحوه اعمال محدودیت های ترافیکی با هدف بهبود کیفیت هوا» که در 10 ماده توسط دبیرخانه تهیه شده است قرائت گردید. رویکرد این دستورالعمل ایجاد شرایطی برای حذف طرح تردد نوبتی زوج یا فرد به شکل فعلی و تبدیل آن به «محدوده کنترل آلودگی هوا» بر اساس شاخص های مربوط به میزان انتشار آلایندگی توسط خودروهای می باشد. بر این اساس وسایل نقلیه به چهار گروه آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم بندی می شوند و ممنوعیت های تردد برای هر یک از گروه ها متناسب با نقش آن ها در آلودگی هوای شهر اعمال می گردد.
با توجه به اینکه تحقق این دستور العمل منوط به اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برای ایجاد فیلدی جدید به بانک اطلاعات خودروهای کشور و طبقه بندی وسایل نقلیه بر اساس چهار گروه فوق الذکر می باشد از این رو مقرر شد شرایط تحقق این امر در کمیته فنی شورای عالی مورد برررسی کارشناسی قرار گیرد و متعاقباً موضوع در دستور کار جلسه بعدی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قرار گیرد.
2-بررسی پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی با در خصوص دستورالعمل تشکیل کمیسیون ایمنی حمل و نقل شهری.

با توجه به سهم 27 درصدی تصادفات رانندگی درون شهری از مجموع آمار تلفات و تصادفات در کشور، پیشنهاد دبیرخانه در خصوص تشکیل کمیسیون ایمنی حمل و نقل شهری ذیل شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در وزارت کشور مورد استقبال اعضاء قرار گرفت و پیشنهاداتی از طرف اعضای محترم شورای عالی در خصوص ارتقاء سطح این کمیسیون  ارائه گردید که پس از بحث و تبادل نظر و تایید کلیات، مقرر شد دستگاه های عضو شورای عالی نظرات خود را به دبیرخانه اعلام نمایند تا پس از جمع بندی نقطه نظرات واصله، موضوع در جلسه آتی شورای عالی برای تصمیم گیری نهایی مطرح گردد.
همچنین در پایان جلسه اعضای محترم شورای عالی از عملکرد دبیرخانه شورای عالی تقدیر به عمل آوردند.


منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF