منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای پیمان فروزش به عنوان عضو موظف و عبدالرحیم کردی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۵۸۴۶۶/ت۵۲۲۴۰ک                        ۱۱/۵/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای پیمان فروزش به عنوان عضو موظف و عبدالرحیم کردی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۹/۴/۱۳۹۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
آقای پیمان فروزش به عنوان عضو موظف و عبدالرحیم کردی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقایان محمدرضا اعلایی و سعید رضا زهی می شوند.
این تصویب نامه در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF