منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۳۹۲۴۳/ت۵۰۹۷۰هـ                                               ۳۱/۳/۱۳۹۴

آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۱۷۰۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

ماده ۱ـ وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است:
الف ـ تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و ضوابط و دستورالعمل های اجرایی لازم و فراهم کردن مقدمات سه جانبه گرایی موضوع ماده (۷) مقاوله نامه و انجام مشورت با سازمان های صنفی مالکان کشتی ها و دریانوردان برای اجرای مؤثر مقاوله نامه مزبور.
ب ـ مدیریت عالی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با اجرای مقاوله نامه مزبور.
ماده ۲ـ وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین نامه به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده سازمان بنادر و دریانوردی است:
الف ـ اجرا یا نظارت بر انطباق شرایط کار در کشتی های تجاری در بنادر، آب های تحت حاکمیت و صلاحیت و حسب مورد آب های بین المللی، طبق مفاد مقاوله نامه مزبور.
ب ـ اجرا یا نظارت بر اجرای ضوابط در کلیه مواردی که در مقاوله نامه به اسناد و مقررات و استانداردهای مذکور در کنوانسیون های دریایی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی از قبیل کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، به عنوان ضوابط حاکم بر شرایط کار دریانوردی ارجاع شده است.
ماده ۳ـ در خصوص نحو ه تفکیک سایر وظایف احتمالی ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه که در این آیین نامه مورد پیش بینی قرار نگرفته است، ملاک عمل توافق دستگاه های مسئول بر مبنای شرح وظایف قانونی آنها خواهد بود.
ماده ۴ـ در اجرای بند (۲) ماده (۶) مقاوله نامه، دستگاه های اجرایی در انجام وظایف مشخص شده در این آیین نامه مکلف به توجه مقتضی به مفاد بخش (ب) مجموعه قوانین عناوین پنجگانه مقاوله نامه هستند و در تهیه و تنظیم مقررات ملی و دستورالعمل های اجرایی لازم، باید مفاد بخش مزبور را مدنظر قرار دهند.
ماده ۵ـ به منظور اجرای دقیق و کامل این آیین نامه که حسب مورد مستلزم آشنایی تخصصی با قوانین و مقررات ملی کار و استانداردهای بین المللی دریایی می باشد، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به برنامه ریزی و ارائه آموزش های لازم به کارکنان مربوط دو نهاد یاد شده، اقدام خواهند نمود.
ماده ۶ـ مبنای تفکیک وظایف در این آیین نامه شرح وظایف قانونی موجود دستگاه های اجرایی مربوط است. چنانچه در نحوه اجرای مقاوله نامه و این آیین نامه، بین دستگاه های اجرایی مربوط اختلاف نظر ایجاد شود و رفع اختلاف از طریق گفتگو و تفاهم بین مسؤولین مربوط دستگاه های ذی ربط امکان پذیر نگردد، موضوع در چارچوب ماده (۴) آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل خواهد شد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF