منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعیین حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۴۰۵۳۶/ت۵۱۹۳۴هـ                            ۲/۴/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص تعیین حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۰۷/۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
۱ـ حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
تبصره ـ در صورتی که ارزش خالص روز درآمد پیش بینی شده در طرح تجاری بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به ازای هر پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ده درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد. برای مقادیر ارزش خالص روز کسری از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ضریب افزایش حق امتیاز به صورت خطی محاسبه خواهد شد.
۲ـ حق امتیاز پروانه ارائه خدمات ارتباطی (Servco) بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF