منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۴۹۲۶/۹۴/دش                          ۱۷/۳/۱۳۹۴

تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی

(مصوب جلسه ۷۶۴ مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی
ماده واحده «تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه ۷۶۴ مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مشترک وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می شود:
«ماده واحده ـ به منظور تسهیل در فرایند انتخاب رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، وظیفه تأیید رؤسای مزبور مطابق بند «ب» ماده ۴ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به کمیته ای با ترکیب ذیل واگذار می شود:
۱ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
۲ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۳ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۵ـ رئیس هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی
تبصره ۱ـ در موارد تأیید انتخاب رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موضوع قسمت اول بند «ی» اصلاحی مصوب ۲/۸/۱۳۹۱ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حق رأی در جلسات مربوطه حضور خواهد داشت.
تبصره ۲ـ مصوبات و تصمیمات کمیته بنا به اجماع نظر اعضا، وضع و اتخاذ می گردد. در موارد عدم اجماع اعضای کمیته، آن مورد به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اتخاذ تصمیم نهایی ارجاع خواهد شد.
تبصره ۳ـ مصوبات این کمیته توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسب مورد به وزرای ذی ربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای صدور حکم رئیس دانشگاه، ابلاغ می شود.
تبصره ۴ـ نحوه تشکیل جلسات کمیته و انتخاب رئیس آن در اولین جلسه کمیته، تعیین و انجام می شود.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF