منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) تصویب نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۳۴۹۲۵/ت۵۱۵۴۶هـ                          ۲۱/۳/۱۳۹۴

اصلاح ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) تصویب نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴

وزارت ورزش و جوانان
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۶/۱۰۰/ص/۹۳ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت ورزش و جوانان و به استناد بند (۵) ماده (۴۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ تصویب کرد:
ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) تصویب نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴ به ترتیب چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تغییر می یابد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF