منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره 34631                               1394/03/20

یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با حضور اعضای محترم و مدعوینی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شهرداری تهران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر همدانی دبیر محترم شورای عالی ضمن تشکر از همکاری و همراهی ریاست و اعضای محترم شورای عالی و کمیته فنی، گزارشی از عملکرد دبیرخانه شورای عالی در سال 1393 ارائه نمودند. طبق این گزارش، برگزاری 42 جلسه کمیته فنی و 11 جلسه شورای عالی در کنار برگزاری 634 جلسه کارشناسی و مدیریتی دیگر، ماحصل فعالیت های دفتر حمل و نقل و دبیرخانه بوده است که به نسبت سال های قبل از رشد قابل توجهی برخوردار می باشد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر، موضوعاتی به شرح زیر به تصویب رسید.
1- دستورالعمل نحوه هماهنگی بین شهرداری ها و پلیس راهنمایی و رانندگی برای اجرای و بهره برداری از سامانه های مکانیزه ثبت تخلفات رانندگی
در راستای تحقق مواد 3 و 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایجاد هماهنگی بین شهرداری ها و پلیس راهنمایی و رانندگی برای نصب و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و نظایر آن جهت ثبت تخلفات رانندگی در شهرها، دستورالعمل نحوه هماهنگی بین شهرداری ها و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای اجرای و بهره برداری از سامانه های مکانیزه ثبت تخلفات رانندگی به شرح ذیل در 8 ماده و 8 تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
ماده 1. هدف 
هدف از ابلاغ این دستورالعمل عبارت است از نیل به هماهنگی مؤثر در نصب، نگهداری و بهره برداری از کلیه سامانه های هوشمند نظارت تصویری و اطلاع رسانی ترافیک و سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی در شهرها.
ماده 2. تخلفات مورد نظر برای ثبت به صورت مکانیزه
تخلفات مورد نظر عبارتند از تخطی از سرعت مجاز، عبور از چراغ قرمز، عدم رعایت حق تقدم عبور، ورود و تردد در محدوده های ممنوعه، عدم رعایت فاصله طولی مجاز، نداشتن یا انقضای گواهی معاینه فنی، عدم پرداخت عوارض خودرو سالیانه به شهرداری، تردد غیر مجاز در خطوط ویژه، تردد غیر مجاز در خطوط اضطراری پل ها و تونل ها، حرکت دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه های درون شهری، حرکت نکردن بین دو خط، تغییر غیر مجاز خط حرکت، سبقت غیر مجاز، توقف غیر مجاز در معابر دارای توقف سنج یا کارت پارک، توقف در محل ایستادن ممنوع یا ایستگاه وسایل نقلیه عمومی، توقف دوبله، نداشتن بارنامه، تخطی از بار محوری مجاز وسایل نقلیه باری درون شهری، عدم استفاده از تاکسی متر، و نظایر آن. 
تبصره 1- تخلف مربوطه می بایست در جدول جرائم با کد مشخص شده باشد. 
تبصره 2- در ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی می بایست امکان کنترل تخلف با دوربین وجود داشته باشد.
ماده 3. وظایف شهرداری ها
وظایف شهرداری ها در خصوص سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی عبارت است از:
3-1- انجام مطالعات کارشناسی برای امکان سنجی و مکان یابی محل نصب سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی در شهرها توسط شهرداری.
3-2- تهیه اسناد و شرایط خصوصی برای خرید و نصب سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی توسط شهرداری بر اساس مفاد بند 4-2 دستورالعمل.
3-3- تعیین مشخصات فنی و فناوری مورد استفاده در سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی توسط شهرداری با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی.
3-4- انجام و نظارت بر عملیات عمرانی و تأمین برق مورد نیاز در محل نصب تجهیزات و تأمین بستر مخابراتی از سایت ها تا مرکز مدیریت ترافیک شهرداری.
3-5- تأمین بستر مخابراتی مناسب بین مرکز مدیریت ترافیک شهرداری و مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان یا شهرستان در همان شهر برای ارتباط و انتقال دو طرفه اطلاعات سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات. 
تبصره - انتخاب نوع و استفاده از بستر مخابراتی با توافق طرفین در هر شهر با توجه به مقدورات انجام خواهد شد. 
3-6- نصب سرور جمع آوری اطلاعات و ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی در مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان یا شهرستان در همان شهر. 
تبصره 1- وظیفه تعمیر و نگهداری سرور نصب شده در مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت دسترسی از دور با استفاده از شبکه تعریف شده در بند 3-5 و نیز مراجعه به اتاق سرور بر عهده عوامل فنی معرفی شده از سوی شهرداری می باشد.
تبصره 2- شهرداری موظف است نسبت به تأمین تعداد رایانه مورد نیاز و همچنین سایر سخت افزارها و نرم افزارهای لازم در محل مرکز مدیریت ترافیک شهرداری برای ارتباط با سرور جمع آوری اطلاعات و مکانیزه تخلفات رانندگی از طریق شبکه تعریف شده در بند 3-5 برای تهیه انواع گزارش های فنی و ترافیکی مورد نظر شهرداری اقدام نماید.
تبصره 3- شهر تهران تابع هماهنگی های فی مابین شهرداری تهران و پلیس راهنمایی و رانندگی در قالب قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و از شمول این بند مستثنی می باشد. 
3-7- تأمین امنیت شبکه فی مابین رایانه های مستقر در مرکز مدیریت ترافیک شهرداری و سرور جمع آوری اطلاعات و ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی مستقر در مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان یا شهرستان.
3-8- سرویس دوره ای و نگهداری از کلیه تجهیزات نصب شده توسط شهرداری برای سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی در مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان یا شهرستان در همان شهر.
3-9- انتقال اطلاعات خام از دوربین های ثبت مکانیزه تخلفات نصب شده توسط شهرداری به سرور منصوب در مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان یا شهرستان در همان شهر. 
3-10- بررسی صحت عملکرد سامانه های نصب شده و کالیبراسیون دوره ای سامانه ها در زمان بهره برداری حسب ضرورت.
ماده 4. وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در خصوص سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی عبارت است از:
4-1- اعلام محورها و نقاط دارای فراوانی تخلفات یا شدت بالای تصادفات در شهرها به شهرداری مربوطه و همکاری در مطالعات امکان سنجی و مکان یابی محل نصب سامانه های ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی در سطوح شهرستانی و استانی. 
4-2- انتشار ضوابط مربوط به مشخصات فنی و فناوری و تعیین قالب مورد پذیرش پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا برای داده های خروجی سامانه ها و نحوه ثبت اطلاعات تخلفات به تفکیک نوع سامانه ها و نوع تخلفات در سطح ملی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ دستورالعمل. 
تبصره - این ضوابط در دوره های زمانی یک ساله قابل اصلاح و ارتقاء می باشد.
4-3- همکاری با شهرداری ها در انجام عملیات عمرانی نصب تجهیزات سامانه ها در سایت های مورد نظر.
4-4- تأمین و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش کاربران سامانه های مکانیزه ثبت تخلفات جهت پالایش اطلاعات در مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان یا استان.
4-5- اختصاص کد به عناصر سامانه های نصب شده و عملیاتی نمودن آنها حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل عملیات نصب سامانه توسط شهرداری.
4-6- معرفی مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان یا شهرستان به شهرداری برای اتصال بستر مخابراتی از مرکز مدیریت ترافیک شهرداری، اختصاص فضای کافی و مناسب برای نصب سرور جمع آوری اطلاعات و ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی در مرکز کنترل و مدیریت ترافیک پلیس و همکاری با شهرداری برای نصب، سرویس و نگهداری سرور مذکور.
تبصره - دسترسی به سرور فوق الذکر (به استثنای دسترسی به حریم خصوصی مانند اطلاعات سجلی و آدرس سکونت مالکین وسایل نقلیه، اطلاعات طبقه بندی شده شامل اطلاعات خودروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستورات قضایی مربوطه) برای شهرداری ها به صورت از راه دور و مراجعه حضوری برای تهیه گزارش های فنی و ترافیکی مورد نظر محدود نخواهد شد.
4-7- همکاری با شهرداری برای اخذ مجوزات لازم برای ایجاد بستر مخابراتی مورد توافق در هر شهر.
4-8- ثبت اطلاعات تخلفات در سوابق رانندگان متخلف و صدور قبوض جرایم ثبت شده و ثبت نمره منفی برای تخلفات پر خطر ظرف مدت حداکثر یک هفته از زمان دریافت اطلاعات خام مربوط به تخلفات و ثبت در سرور جمع آوری اطلاعات و ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی. 
4-9- اطلاع رسانی به مالکان وسایل نقلیه دارای تخلف از طریق چاپ و پست نمودن قبوض جریمه، ارسال پیامک یا استفاده از سامانه های الکترونیکی به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390/8/7 هیئت محترم وزیران، ظرف مدت حداکثر یک هفته از زمان ثبت اطلاعات تخلف در سامانه اجراییات پلیس راهور با مشارکت شهرداری.
4-10- ارائه گزارش ماهیانه میزان تعداد و مبلغ جرائم صادره و میزان مبلغ وصول جرائم به تفکیک هر سایت و هر سامانه در محدوده هر شهر و حریم آن به شهرداری مربوطه و ارائه گزارش به تفکیک هر شهر به استانداری مربوطه.
4-11- ارسال اطلاعات تصادفات هر شهر به مرکز مدیریت ترافیک شهرداری مربوطه. 
ماده 5. کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و رییس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا برای تهیه برنامه زمانبندی و پیگیری اجرای مفاد این دستورالعمل و رفع ابهامات تشکیل می شود.
ماده 6. شورای هماهنگی ترافیک استان ها ملزم به پیگیری و انجام هماهنگی برای اجرای مفاد این دستورالعمل توسط شهرداری ها و پلیس راهنمایی و رانندگی در هر استان می باشد.
ماده 7. به منظور پاسخگویی به شکایات مردمی و اصلاح اشتباهات احتمالی، تدابیر لازم بر اساس ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی اتخاذ می گردد.
ماده 8. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و شهرداری های مکلفند آمار کمی و کیفی مربوط به استقرار و بکارگیری سامانه های ثبت تخلفات رانندگی و میزان اثربخشی آنها و وجوه حاصل از صدور جرائم را حسب نیاز، برای معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارسال نمایند.
2- ضوابط مطالعه، اجرا و بهره برداری از چراغ های راهنمایی در تقاطع ها و نقاط تردد عابران در معابر شهری
با توجه به برگزاری 3 جلسه کمیته فنی و همراهی کارشناسان و متخصصان ذی ربط در دانشگاه ها و مراکز کنترل ترافیک شهرداری های کشور، ضوابط تدوین شده در دبیرخانه با عنوان «ضوابط مطالعه، اجرا و بهره برداری از چراغ های راهنمایی در تقاطع ها و نقاط تردد عابران در معابر شهری» در 42 بند توسط دبیر محترم در جلسه مطرح شد و کلیات آن مورد تایید قرار گرفت. لیکن مقرر شد با توجه به اختلاف دیدگاه های مدیریتی و کارشناسی موجود در خصوص شرایط تبدیل وضعیت چراغ راهنمایی به حالت کنترل دستی و همچنین استفاده از معکوس شمار در چراغ های راهنمایی، موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته فنی ارجاع گردد تا پس از اجماع نهایی، مجدداً در دستور کار شورای عالی قرار گیرد.
3- بررسی پیشنهاد اصلاح قدرت موتور و عرض راهروی میانی برای خودرو ون مربوط به مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
با توجه به مصوبات اخیر هیئت محترم وزیران در خصوص ممنوعیت ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از 2500 سی سی به بازار کشور و با نظر به ارتقای سطح استاندارد آلایندگی خودروها از سال 1394، دبیر محترم شورای عالی پیشنهاد اصلاح و کاهش قدرت موتور مورد نیاز برای خودروهای ون و مینی ون عمومی مسافری شهری (موضوع مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور) را در جلسه مطرح نمودند؛ به گونه ای که قدرت موتور ون و مینی ون به ترتیب به 130 اسب بخار و 100 اسب بخار تنزل یابد و شرط «دارای قابلیت شیب روی در زاویه حداقل 30 درجه با تعداد سرنشین کامل» در مشخصات اضافه شود. همچنین دبیر محترم شورای عالی پیشنهاد کاهش عرض مصوب برای راهروی میانی برای ون ها به 35 سانتیمتر را مطرح نمودند. پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر شد موضوع در کمیته فنی شورای عالی مطرح شده و مورد کارشناسی قرار گیرد و نتیجه برای تصمیم گیری به شورای عالی منعکس گردد.

وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF