منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۲۹۴۳۰/ت۵۱۹۴۴هـ                               ۱۰/۳/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۶۱۵۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:
برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های عملیاتی سازمان مذکور براساس عوامل و شاخص های مربوط، مشروط به تأمین بار مالی آن از محل اعتبارات مصوب مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست تا سقف (۳۰۰۰) امتیاز حسب مورد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF