منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوشان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۳۰۰/۹۵۵۷                                  ۳/۳/۱۳۹۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوشان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴، طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوشان را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:
۱ـ تنظیم ضوابط و مقررات ویژه و انجام مطالعات ژ ئوتکنیک برای هر گونه ساخت و ساز طبق نظر مشاور.
۲ـ افزایش افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی و مصوب استان ۱۸۶۱۰ نفر) به سال ۱۴۰۵.
۳ـ اخذ مجدد حریم پل تاریخی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و لحاظ در طرح.
۴ـ تأکید بر لزوم انتقال محل دفن زباله فعلی به خارج از حریم با رعایت شرایط و ضوابط زیست محیطی و مکان یابی دقیق در بخش پیشنهادات طرح.
۵ـ تهیه طرح های موضعی و موضوعی طراحی و سیما و منظر شهری با تأکید بر رودخانه شاهرود و حاشیه آن ـ پل تاریخی لوشان ـ ارتفاعات پیرامونی شهر و باغات زیتون به منظور ارتقای کیفیت شهری، بهبود اقتصاد شهری از طریق ایجاد محرک های توسعه.
۶ـ در مورد کارخانه سیمان دایر در شمال شهر ضمن تأکید بر لزوم جابجایی و رعایت ملاحظات زیست محیطی در آینده مقرر گردید:
۶ـ۱ـ کاربری کارخانه به کاربری گردشگری تغییر و به عنوان اساس طرح لحاظ شود.
۶ـ۲ـ در بخش ضوابط و مقررات از هر گونه توسعه و گسترش کارخانه فعلی ممانعت و جلوگیری به عمل آید.
۶ـ۳ـ کارخانه سیمان مذکور به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵ موضوع قانون شهرداری ها ملزم به رعایت کامل استانداردهای زیست محیطی و نصب فیلتر و اقدامات جلوگیری از آلودگی شود.
۶ـ۴ـ کلیه توسعه های مسکونی غیر از وضع موجود در مجاورت کارخانه حذف و از توسعه جدید مسکونی پیرامون کارخانه جلوگیری و یا کاربری سبز حفاظتی جایگزین شوند.
۷ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.
ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر لوشان بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF