منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند د ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۲۸۷۹۶/ت۵۱۴۲۶ک                            ۹/۳/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب کردند:
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ محسوب می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری 

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF