منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره ۹۳/۱۹۱                         ۲۸/۲/۱۳۹۴

رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱


تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۴          شماره دادنامه: ۷۴          کلاسه پرونده: ۹۳/۱۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد پیرنیاکان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/ ۲۲۲ـ۴ /۱۰/۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، با وکالت از جانب آقای احمد پیرنیاکان نماینده بازنشسته سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی به استحضار عالی می رساند که موکل نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف بوده که در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۵ بازنشسته شده است نامبرده مشمول ۱۰ درصد افزایش حقوق موضوع تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لکن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پست سازمانی وی را خارج از محدوده مشاغل مدیریتی اعلام کرده لذا به دلایل ذیل الذکر بر تصمیم متخذه مذکور در فوق معترض می باشم.
اولاً: معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۳۳۰۴۶/۶۵۵۵۱ـ ۱۹/۷/۱۳۷۹ که کپی آن به پیوست تقدیم می شود، نماینده در هیأت حل اختلاف مالیاتی را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب کرده است.
ثانیاً: در نامه شماره ۱۹۰۴/۹/۳ـ د ـ ۲۷/۱۱/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه های معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۲۴۵۹۹ـ ۷/۷/۱۳۷۱ و ۴۱۸۳۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۷۰، موافقت شورای حقوق و دستمزد را با افزایش فوق العاده شغل روسای شورای عالی مالیاتی، هیأت عالی انتظامی مالیاتی، هیأت نظارت بانک مرکزی، هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار، معادل فوق العاده شغل مشاور وزیر و فوق العاده شغل اعضای شورا و هیأت های مذکور و همچنین بازرس وزیر معادل فوق العاده شغل مشاور معاون وزیر و متصدیان شاغل رشته شغلی، کارشناس امور شرکت های دولتی به میزان ۲۰ درصد اعلام کرده است.
طی استعلامی که از طریق سازمان بازنشستگی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری انجام شده، معاونت یاد شده در جواب استعلام طی نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲ ۲ ۲، پست نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی را مشمول مشاغل مدیریت ندانسته اند لذا نسبت به تصمیم ریاست امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معترض بوده استدعای ابطال آن و احقاق حق موکل را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۷۵ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، عطف به پرونده شماره ۰۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۷۶ (کلاسه پرونده ۹۳/۱۹۱) و اخطاریه رفع نقص به استحضار عالی می رساند که مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و هم اکنون شاغلان در سازمان های دارایی استان های اصفهان و آذربایجان شرقی از افزایش حقوق موضوع ماده فوق الذکر بهره مند هستند.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای ابراهیم زاده
مدیرکل محترم امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع: استعلام
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۶۵۹۵/ص/۲۶۰ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ در خصوص پست سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف اعلام می دارد:
با توجه به بررسی های به عمل آمده، پست نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در زمره مشاغل مدیریتی تلقی نمی گردد.ـ رئیس»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۳۴۲/۹۳/۲۳۳ـ ۹/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«دیوان عدالت اداری
دفتر هیأت عمومی
موضوع: شکایت آقای پیرنیاکان (ابطال نامه)
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۷۶ـ ۳۱/۴/۱۳۹۳ در خصوص شکایت مطروحه با دفتر ذی ربط این معاونت (امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا) مکاتبه و هماهنگی به عمل آمد که به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۳۴۶۲/۹۳/۲۲۳/دـ ۱۰/۶/۱۳۹۳ آن امور، به عنوان لایحه جوابیه ایفاد و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.»
متن نامه شماره ۱۴۳۴۶۲/۹۳/۲۲۳/د ـ ۱۰/۶/۱۳۹۳ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
«با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۸۵۰/۹۳/۲۳۳/د ـ ۱۸/۵/۱۳۹۳ موضوع دادخواست نامبرده اعلام می دارد:
همان طور که طی نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ۴/۱۰/۱۳۹۱ امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل به عنوان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده است، نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در زمره مشاغل مدیریتی شناخته نمی شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بند ۱ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی و نیز بندهای ۵ و ۴ همان جزء ماده قانونی هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون و نیز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصای شده است، بنابراین رئیس امور نظام های جبران خدمت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، صلاحیت و اختیار تعیین مصادیق مشاغل مدیریتی و نیز پاسخ گویی به استعلام ابهام ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب و صرف نظر از ماهیت نامه معترضٌ بـه، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF