منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۶۲۱۲۴/۰۵                          ۲۱/۲/۱۳۹۴

اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست یک نسخه اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) که در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، برای درج در روزنامه رسمی ایفاد می گردد.

معاون نظارت و حسابرسی ـ محمدجواد ایروانی
 
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)

مقدمه:
کمیته امداد امام خمینی (ره) براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام خمینی (ره) و به دست ایشان با هویت دینی و مردمی، جهادی، عام المنفعه و غیرانتفاعی تأسیس شد تا پیام آور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی بوده و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند.
ماده ۱ـ نام کمیته امداد امام خمینی (ره) در این اساسنامه به اختصار امداد امام نامیده می شود.
ماده ۲ـ هدف از تشکیل امداد امام، توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان می باشد.
ماده ۳ـ امداد امام دارای شخصیت حقوقی و مقررات مالی و اداری و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیه مقام معظم ولایت مطلقه فقیه و طبق مفاد این اساسنامه اداره می شود.
ماده ۴ـ مرکز اصلی امداد امام تهران است که می تواند در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعباتی را طبق ضوابط تأسیس کند.
تبصره: ایجاد واحدهای خارج از کشور طبق ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری خواهد بود.
ماده ۵ـ امداد امام (ره) دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۶ـ وظایف امداد امام عبارت است از:
۱ـ بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی نیازمندان و تبیین آنها و شناسایی افراد و خانواده های لازم الحمایه در شهر، روستا و عشایر.
۲ـ پیشنهاد خط مشی، سیاست های اجرایی و طرح و برنامه های مؤثر برای رفع محرومیت ها در ابعاد مختلف به مراجع ذی ربط با استفاده از تمام ظرفیت های مردمی، دینی و قانونی.
۳ـ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانواده های نیازمند از طریق استعدادسنجی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال، آموزش های فنی و حرفه ای و اعطای وام خدمات در حد توان.
۴ـ ایجاد تسهیلات لازم در جهت سلامت خانواده های نیازمند و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمه های درمانی و اجتماعی آنان در حد امکانات و قوانین و مقررات مربوطه.
۵ـ پرداخت نقدی و مساعدت های غیرنقدی از قبیل تأمین مسکن، جهیزیه و کمک به ازدواج نیازمندان.
۶ـ ارائه تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا امداد امام از طریق:
الف ـ ایجاد صندوق قرض الحسنه با جذب سپرده های مردمی.
ب ـ بهره گیری از امکانات سایر صندوق های قرض الحسنه.
ج ـ بهره گیری از قرض الحسنه و تسهیلات بانک ها و مراکز دولتی.
د ـ استفاده از سایر ظرفیت های قانونی.
۷ـ ارائه خدمات فرهنگی به افراد و خانواده های نیازمند و ارتقای باورهای دینی و سبک زندگی اسلامی آنان از طریق فعالیت های آموزشی، تربیتی با بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی.
۸ـ صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت های لازم حقوقی و قضای از افراد و خانواده های نیازمند.
۹ـ انتقال تجربیات و راهکارهای رفع فقر و کمک به نیازمندان دیگر کشورها در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ـ ترویج و احیای فرهنگ احسان و نیکوکاری و اکرام ایتام و نشر سنت های حسنه اسلامی، جذب و جلب، تمرکز و مدیریت زکوات، صدقات، انفاقات، اعانات و درآمد موقوفات حمایتی و توانمندسازی که به نام امداد امام وقف می شود و مصرف آنها در جهت رفع انواع محرومیت های نیازمندان مطابق ضوابط اسلامی.
۱۱ـ ارتباط و هماهنگی با مؤسسات خیریه و تشکل های نیکوکاری مردمی داخل و خارج کشور به منظور تعامل و تبادل تجربه و بهره گیری از ظرفیت های آنها در جهت انجام حمایت های مادی و معنوی از محرومان با تقویت و گسترش مشارکت مردمی.
۱۲ـ ایجاد ساز و کار قانونی به منظور هماهنگی و ساماندهی نظارت بر حسن عمل مؤسسات خیریه رسمی مرتبط با فعالیت های امداد امام.
۱۳ـ انجام مأموریت هایی در چارچوب اهداف و وظایف امداد امام که توسط مراجع قانونی تعیین و تأمین اعتبار می شود.
ماده ۷ـ دارایی های امداد امام عبارت است از خالص کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مادی و معنوی که به امداد امام واگذار شده و می شود یا از محل منابع مالی تأمین شده یا خواهد شد و در دفاتر امداد امام ثبت گردیده یا خواهد گردید که مجموعاً اموال ولی فقیه محسوب می گردد.
تبصره: هر گونه نقل و انتقال در دارایی ها و اموال و املاک و افزایش یا کاهش سرمایه براساس آیین نامه های مصوب هیأت امنا توسط رئیس امداد امام انجام خواهد شد.
ماده ۸ـ منابع مالی امداد امام عبارت است از:
الف ـ عنایات مقام معظم رهبری مدظله العالی .
ب ـ اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ هدایا و کمک های مردمی، مؤسسات، سازمان ها و نهادهای داخل و خارج از کشور.
د ـ صدقات، نذورات، زکوات، انفاقات، هبه و ثلث و موقوفاتی که به نام امداد امام وقف می شود.
هـ ـ درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی شرکت ها و مؤسسات وابسته براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی.
و ـ فروش اموال (منقول و غیرمنقول).
ماده ۹ـ ارکان امداد امام عبارت است از:
الف ـ هیأت امنا
ب ـ رئیس امداد امام
ج ـ حسابرس و بازرس (رکن نظارتی)
ماده ۱۰ـ هیأت امنا مرکب از ۵ یا ۷ نفر است که به انتخاب و حکم مقام معظم رهبری مدظله العالی برای مدت پنج سال تعیین می گردند.
تبصره ۱: هیأت امنا در اولین جلسه از بین اعضای خود دو نفر را به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب می کند.
تبصره ۲: هیأت امنا دارای دبیرخانه ای است که وظائف، اختیارات و مسئولیت های آن طبق آیین نامه مصوب ایشان تعیین می گردد.
تبصره ۳: هیأت امنا فردی را به عنوان دبیر انتخاب می کند.
تبصره ۴: هیأت امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن متناسب با تعداد اعضا با رأی موافق حداقل ۳ یا ۴ نفر از اعضا تصویب می شود.
ماده ۱۱ـ وظائف و اختیارات هیأت امنا عبارت است از:
۱ـ پیشنهاد رئیس امداد امام از میان اعضاء خود به مقام معظم رهبری مدظله العالی جهت تأیید و صدور حکم توسط معظم له .
۲ـ بررسی تغییرات لازم در اساسنامه و پیشنهاد آن به مقام معظم رهبری مدظله العالی .
۳ـ پیشنهاد سیاست های کلان جهت تصویب مقام معظم رهبری مدظله العالی.
۴ـ بررسی و تصویب سیاست ها و خط مشی های امداد امام به پیشنهاد رئیس امداد امام.
۵ـ بررسی و تصویب تشکیلات، شرح وظائف کلان واحدهای سازمانی امداد امام با رویکرد مدیریت جهادی و مردمی به پیشنهاد رئیس امداد امام براساس ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.
۶ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری به پیشنهاد رئیس امداد امام.
۷ـ رسیدگی به گزارش عملکرد سالانه امداد امام و تأیید آن جهت ارائه به مقام معظم رهبری مدظله العالی.
۸ـ استماع گزارش رئیس امداد امام و تصویب صورت های مالی و عملکرد براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
۹ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.
۱۰ـ تصویب اساسنامه سازمان ها و مؤسسات وابسته به پیشنهاد رئیس امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.
۱۱ـ تأیید قائم مقام رئیس امداد امام با پیشنهاد وی.
۱۲ـ تعیین حق الزحمه رئیس امداد امام، قائم مقام ایشان و دبیر هیأت امنا.
۱۳ـ نظارت بر حسن اجرای اوامر و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی و مصوبات هیأت امنا.
۱۴ـ تأیید، ایجاد یا انحلال دفاتر و واحدهای اصلی.
ماده ۱۲ـ وظایف رکن نظارتی امداد امام و مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته آن برعهده معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری است.
ماده ۱۳ـ رئیس امداد امام به پیشنهاد هیأت امنا و حکم مقام معظم رهبری مدظله العالی به مدت ۵ سال منصوب و بالاترین مقام اجرایی امداد امام محسوب می شود. تمامی مجتمع ها، شرکت ها، مؤسسات، واحدهای تابعه و وابسته امداد امام (اعم از اقتصادی، خدماتی، حمایتی) زیر نظر رئیس امداد امام اداره خواهد شد. ایشان مسئول اجرای کلیه امور و هدایت فعالیت ها و حفظ حقوق و منافع امداد امام است و وظایف خود را در چارچوب منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و این اساسنامه و مصوبات هیأت امنا به انجام می رساند.
ماده ۱۴ـ وظائف و اختیارات رئیس امداد امام عبارت است از:
۱ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر تشکیلات به هیأت امنا جهت تصویب.
۲ـ نمایندگی امداد امام در کلیه مراجع و امضای اسناد و اوراق بهادار تعهدآور.
۳ـ تهیه و تنظیم اهداف، سیاست ها، خط مشی ها، برنامه های میان مدت و بلندمدت و بودجه سالیانه امداد امام برای پیشنهاد به هیأت امنا جهت بررسی و تصویب.
۴ـ ارائه گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه امداد امام به هیأت امنا جهت بررسی و تصویب.
۵ـ تهیه آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر ضوابط و مقررات کلان مورد نیاز امداد امام برای پیشنهاد به هیأت امنا جهت بررسی و تصویب.
۶ـ نصب و عزل معاونین و مدیران کل استان ها، رؤسا و اعضای هیأت مدیره، مجتمع ها، شرکت ها، مؤسسات و واحدهای تابعه اعم از اقتصادی، خدماتی، حمایتی با رعایت سیاست های مصوب هیأت امنا.
۷ـ تعامل با سایر نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی در جهت تأمین اهداف امداد امام.
۸ـ تخصیص اعتبارات مصوب، وصول مطالبات، پرداخت دیون و عقد قراردادهای مورد نیاز با حق تفویض اختیار.
۹ـ حفظ امکانات امداد امام و استیفای کلیه حقوق مربوطه از اشخاص حقیقی و حقوقی، اقامه هر نوع دعوی نزد مراجع ذی صلاح و صلح و سازش و ارجاع امر به داوری با حق توکیل.
۱۰ـ اعطای وام و استقراض و تحصیل هر نوع اعتبار در چارچوب اساسنامه و برنامه و بودجه و سیاست های مصوب هیأت امنا.
۱۱ـ پذیرش نذورات، تبرعات، زکوات، صدقات، موقوفات، هبه، هدایا و کمک های داخلی و خارجی برای امداد امام.
تبصره: پذیرش هبه و هدایا و کمک ها در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت امنا خواهد بود.
۱۲ـ افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری و مالی داخل و خارج از کشور و نگهداری حساب های امداد امام و صدور مجوز افتتاح حساب برای مؤسسات و سازمان های وابسته.
۱۳ـ تأیید، صدور و ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی.
۱۴ـ تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور اجازه پرداخت تعهدات بودجه ای، هدایا و سایر درآمدها در چارچوب برنامه و بودجه مصوب.
۱۵ـ رئیس امداد امام می تواند نسبت به معرفی فردی به عنوان قائم مقام به هیأت امنا اقدام نماید.
تبصره: قائم مقام پس از تأیید هیأت امنا با حکم رئیس امداد امام منصوب و در چارچوب اختیاراتی که از سوی رئیس امداد امام به ایشان تفویض می گردد، انجام وظیفه می نماید.
۱۶ـ اسناد مالی حساب خزانه ای امداد امام با امضای رئیس یا قائم مقام امداد امام و معاون مربوطه و مهر امداد امام صادر خواهد شد.
ماده ۱۵ـ سال مالی امداد امام از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می پذیرد.
تبصره ۱: حساب های سالانه، کمک ها و اعتبارات دولتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبات هیأت امنا تهیه و تنظیم می ‍ گردد.
تبصره ۲: صورت حساب های مالی و محاسباتی و یادداشت های همراه و اعتبارات مربوط به ولی فقیه و درآمدهای اختصاصی امداد امام مطابق ضوابط مربوطه توسط رئیس امداد امام تهیه و به همراه گزارش عملکرد سالانه به هیأت امنا ارائه می گردد.
تبصره ۳: گزارش عملکرد سالانه و گزارش های سالیانه مالی و محاسباتی (موضوع تبصره ۲) می بایستی توسط رئیس امداد امام حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به بازرس (حسابرس) ارائه و گزارش بازرسی حداکثر تا پایان مهر ماه به هیأت امنا تحویل گردد و حداکثر تا پایان آبان ماه همان سال به تصویب هیأت امنا برسد.
تبصره ۴: تصویب عملکرد و حساب های امداد امام (موضوع تبصره ۲و ۳) توسط هیأت امنا به منزله ارائه مفاصا حساب به رئیس امداد امام است.
تبصره ۵: یک نسخه از گزارش مصوب عملکرد و حساب های سالانه مالی و محاسباتی امداد امام با امضای رئیس هیأت امنا به محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظله العالی ارسال می گردد.
ماده ۱۶ـ محدودیت ها:
الف ـ معاملات امداد امام با اعضای هیأت امنا، رؤسا و مدیران و اقارب سببی و نسبی آنها تا درجه سوم اعم از مستقیم و غیرمستقیم ممنوع خواهد بود.
ب ـ انجام فعالیت ها و معاملات نظیر وظایف امداد امام برای مدیران و مسؤولین آن ممنوع است.
ماده ۱۷ـ انحلال امداد امام صرفاً با حکم مقام معظم رهبری مدظله العالی قابل انجام خواهد بود.
ماده ۱۸ـ اساسنامه اولیه کمیته امداد امام خمینی (ره) که در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۶ تنظیم و به توشیح رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) رسیده است با اذن مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ با تغییراتی به توشیح معظم له رسید و مجدداً در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ بازنگری و در ۱۸ ماده و ۱۳ تبصره مورد تأیید ایشان قرار گرفت.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF