منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۲۲۰۷۳/ت۵۱۸۸۲هـ                     ۲۷/۲/۱۳۹۴

اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۲۰/۲۶۱۲۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۳/ت۵۱۷۶۲هـ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ در ماده (۲)، عبارت «سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.» حذف می شود.
۲ـ در ماده (۶)، عبارت «دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها مندرج در جدول شماره (۷) قانون، قبلاً کسر گردیده» قبل از عبارت «اقدام نماید» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF