منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه های آن در خصوص تعیین میزان کارمزد بانک ها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانک ها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۲۱۵۸۷                               ۲۱/۲/۱۳۹۴

مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه های آن در خصوص تعیین میزان کارمزد بانک ها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانک ها

جناب آقای جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه آن به شماره های ۱۷۲۸۳۴ مورخ ۲۶/ ۱۲/۱۳۹۳ و ۱۷۴۲۱۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۷۴۲۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ دبیر محترم هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تعیین میزان کارمزد بانک ها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانک ها، ارسال می شود.
خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «ج» ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوبات پیوست در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج گردد.

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سیدحمید پورمحمدی
 
شماره۱۷۴۲۱۱                            ۲۷/۱۲/۱۳۹۳

جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
پیرو مصوبه شماره ۱۷۲۸۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، در بند ۱۶ «بودجه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و پاداش عملکرد همانند سال گذشته خواهد بود» صحیح می باشد که مراتب برای اجرا ابلاغ می گردد.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت
 
شماره۱۷۴۲۳۴                             ۲۷/۱۲/۱۳۹۳

جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
با توجه به بند (۸) صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه «نرخ کارمزد بانک ها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امنا تعیین می شود»، به پیوست صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ کارگروه فوق مبنی بر تعیین نرخ کارمزد (۵/۲%) برای اجرا ابلاغ می شود.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

شماره۱۷۲۸۳۴                          ۲۶/۱۲/۱۳۹۳

جناب آقای سیدصفدر حسینی
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کلیه اعضا تشکیل گردید.
بدینوسیله مصوبات هیأت امنا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۱ـ در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع هیأت امنا رساندند، اعضای هیأت امنا ضمن قدردانی از تلاش های هیأت عامل مقرر نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق و تعهدات آن در صورت لزوم در سال آینده نسبت به تشکیل جلسه هیأت امنا و تعیین اولویت ها اقدام نماید.
۲ـ گزارش حسابرس مستقل در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ارائه و صورت های مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب هیأت امنا رسید.
همچنین اعلام شد اعضای هیأت امنا، در صورت داشتن پیشنهادات یا نقطه نظراتی در خصوص گزارش مزبور، مراتب را ظرف مدت ۱۰روز، به دبیرخانه هیأت امنا منعکس نمایند.
۳ـ هیأت امنا با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل مقرر نمود:
«در تنظیم صورت های مالی صندوق توسعه ملی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر میزان دریافتی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) ملاک عمل است.»
۴ـ در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی از صندوق توسعه ملی مقرر شد کارگروهی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیأت عامل صندوق و رئیس هیأت نظارت، به نیابت از هیأت امنا در چارچوب جزء (۷) بند (د) اصلاحی ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ تصمیم نمایند.
۵ـ هیأت امنا حداقل نرخ سپرده گذاری ارزی برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی به میزان ۸% (هشت درصد) و سایر بخش ها را به میزان نرخ لایبور شش ماهه (دلار/یورو) به اضافه سه و نیم (۵/۳) واحد درصد نرخ لایبور (نرخ بهره بین بانکی در لندن) یا چهار (۴) واحد درصد ثابت در سال حسب مورد با تشخیص هیأت عامل صندوق، تعیین نمود.
۶ـ نرخ سود تسهیلات ریالی (در شیوه سپرده گذاری منابع ریالی صندوق نزد بانک ها) برای اعطای تسهیلات بخش های آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۴% (چهارده درصد) و برای بخش صنعت و معدن ۱۶% (شانزده درصد) و مناطق محروم چهار (۴) واحد درصد تخفیف از نرخ های فوق تعیین شد.
۷ـ استان های خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به لیست استان های محروم واجد تخفیف چهار (۴) واحد درصد کاهش نرخ تسهیلات ریالی اضافه گردید.
۸ـ نرخ کارمزد بانک ها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امنا تعیین می شود.
۹ـ شرکت های دانش بنیان مشمول چهار (۴) واحد درصد تخفیف تسهیلات همانند مناطق محروم گردیدند.
۱۰ـ فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرح ذیل تصویب شد :
ـ طرح ها و فعالیت های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه.
ـ طرح ها و فعالیت هایی که بتواند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند.
ـ طرح ها و فعالیت های حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی
۱۱ـ اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خواهد بود.
۱۲ـ طرح ها و فعالیت های بالادستی نفت و گاز به واسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز مشمول محدودیت مندرج در بند (و) بخش پنجم نظام نامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ نمی باشد.
۱۳ـ طرح های بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران از رعایت بند (هـ) بخش هفتم نظامنامه موضوع فوق، مستثنی می باشد.
۱۴ـ فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در پیوست شماره چهار (۴) صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ به شرح ذیل اصلاح گردید:
الف) صنعت و معدن
ـ سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی
ـ طرح و فعالیت های صادراتی
ب) گردشگری
ـ احداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی و بین راهی.
ج) آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
ـ سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی
ـ صادرات محصولات کشاورزی
ـ احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه ای
ـ طرح ها و فعالیت های زیربخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی.
ـ طرح ها و فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
ـ افزایش بهره وری مصرف آب از طریق روش های نوین آبیاری و فناوری های روزآمد و نیز طرح های تأمین، تصفیه و انتقال آب
ـ خدمات مکانیزه کشاورزی
ـ طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی
تبصره ـ مجموع سهم بندهای ۱ و ۲ این قسمت (سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی) و (صادرات محصولات کشاورزی) از کل تسهیلات ریالی بخش آب و کشاورزی حداقل ۵۰% (پنجاه درصد) و سهم سایر بندها حداکثر ۵۰% (پنجاه درصد) تعیین می شود.
۱۴ـ هر گونه گشایش اعتبار اسنادی براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۱۵ـ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴ هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به تصویب هیأت امنا رسید.
۱۶ـ پاداش عملکرد پایان سال اعضای هیأت عامل همانند سال قبل تصویب شد.
۱۷ـ براساس تبصره (۴) بند (ج) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه همانند سال قبل آگهی های صندوق توسعه ملی در روزنامه دولتی ایران درج خواهد شد.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF