منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۸۱۳۱/ت۵۱۸۲۰هـ                               ۱۹/۲/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:
۱ـ حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می گردد.
۲ـ مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ه‍ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ مطابق بند (۱) این تصویب نامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آیین نامه مذکور (۵/۲) برابر افزایش می یابد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF