منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت های برق منطقه ای
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۴۹۸۰/ت۵۰۵۳۵هـ                         ۱۰/۲/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت های برق منطقه ای

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۳۱۷۱/۹۳ مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت های برق منطقه ای که به استناد بند (۱) مقرره شماره ۲۸۶۹۱۲/۴۶۰۱۵/۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ به قیمت یارانه ای برگشت شده، در اجرای بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال ۱۳۸۹ و سال های بعد از آن، مستهلک خواهد شد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF