منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص طرح طبقه بندی معلمان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ                     ۲/۲/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص طرح طبقه بندی معلمان

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خـدمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
۱ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است مشمولان طرح طبقه بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع های آموزشی و تربیتی را مطابق ضوابطی که براساس پیشنهاد آن وزارتخانه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه بندی حرفه ای نماید. مشمولانی که براساس ضوابط مذکور در یکی از رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی قرار می گیرند، به ترتیب از (۱۵)، (۲۵)، (۳۵) و (۵۰) درصد افزایش امتیاز حق شغل (در سقف مندرج در ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال تبصره (۳) ماده یاد شده) از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد.
۲ـ اعتبار موردنیاز اجرای این تصویب نامه در سال ۱۳۹۴ تا میزان (۱۳.۵۰۰) میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب ساز و کارهای قانونی فراهم می شود.
۳ـ اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب نامه در سال ۱۳۹۵ تا میزان (۳۵.۰۰۰) میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی خواهد شد.
۴ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروهای مازاد بر نیاز خود را هر ساله جهت انتقال، به دستگاه های دیگر معرفی نماید.
۵ـ وزارت آموزش و پرورش صرفاً در قالب ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیرش نیروی انسانی است. سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال تحصیلی ۱۳۹۵ـ ۱۳۹۴ و پس از آن، صرفاً براساس تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهد خدمت را برای دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و سایر مؤسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دفترچه آزمون سراسری درج نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF