منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در مورد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۱۲۹۰/ت۵۱۷۶۵هـ                          ۲/۲/۱۳۹۴

تصویب نامه در مورد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۱۷۶۸/۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به اسـتناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF