منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۱۲۸۸/ت۵۱۵۹۷هـ                          ۲/۲/۱۳۹۴

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شورای عـالی مناطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
متن زیر جایگزین ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۱۱۹/ت۵۵ک مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۳ می شود:
ماده ۴ـ سرمایه سازمان: سرمایه سازمان دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که از محل آورده های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) سهم یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی می باشد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۲۱۲/۱۰۲/۹۴ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF