منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح جزء (۱ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۰۹۹۴/ت۵۱۱۸۷هـ                                                 ۲/۲/۱۳۹۴  

اصلاح جزء (۱ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۳۹۱/۶۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ جدول زیر جایگزین جزء (۱ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ می‌شود.
 
۲ـ شرکت‌های خودروساز مربوط موظفند برنامه زمانبندی اجرای بندهای (۱ـ۴)، (۲ـ۴) و (۳ـ۴) را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۴ به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهند.
۳ـ شماره جزء (۲ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ به شماره (۵ ـ۴) اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF