منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
صورتجلسه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
صورتجلسه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بنا به پیشنهاد مشترک دفتر حمل و نقل وزارت کشور و دبیرخانه شورای عالی و اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و اتحادیه  سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به استناد بند ج ماده 2 آیین نامه موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب  1374/7/2 هیأت محترم وزیران،‌ ضوابط تعیین نوع خودروی مناسب برای ون و مینی ون عمومی مسافری در خدمات تاکسیرانی شهری  را در قالب پنج عنوان به شرح جداول ذیل تصویب نمود:
الف. ضوابط مربوط به مشخصات فیزیکی
ب. ضوابط مربوط به مشخصات فنی
ج. ضوابط مربوط به الزامات ایمنی و تجهیزات جانبی
د. ضوابط مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش
هـ. ضوابط مربوط به مشخصات ظاهری
الف. مشخصات فیزیکی
   
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیته فنی شورای عالی ارجاع گردید./
بررسی گزارش مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد بنا به درخواست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از دستور کار جلسه خارج و مقرر گردید در جلسات آتی شورای عالی موضوع مطرح گردد./

وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF