منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۰۳۷۴/ت۵۱۲۵۶هـ                          ۱/۲/۱۳۹۴

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسات ۱۶/۹/۱۳۹۳ و ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ در بند (۳) ماده (۳) عبارت «بازار و» قبل و عبارت «فنی،» بعد از واژه «وضعیت» و عبارت «و طرح های آنها» بعد از عبارت «دانش بنیان» اضافه و همچنین عبارت «مالی ـ اقتصادی» جایگزین عبارت «مالی و اقتصادی» می گردد.
۲ـ در انتهای بند (۱۱) ماده (۳) عبارت «به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق» حذف می گردد.
۳ـ در تبصره ماده (۱۳)، عبارت «قراردادها به غیر از قراردادهای کارکنان» جایگزین واژه «قراردادهای» و عبارت «و سایر مکاتبات با امضای رئیس هیأت عامل خواهد بود» حذف می گردد.
این اصلاحیه به موجب نامه ۱۹۷/۱۰۲/۹۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF