منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعیین حق الامتیازهای مربوط به ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)،...
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۰۸۳/ت۵۱۶۸۲هـ                         ۲۷/۱۲/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تعیین حق الامتیازهای مربوط به ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)،...

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
حق الامتیازهای مربوط به ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) ، پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای، پروانه ارائه خدمات پستی، پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) به شرح زیر تعیین می شود:
۱ـ حق الامتیاز ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه به میزان سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ حق الامتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به میزان دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳ـ حق الامتیاز پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای به میزان پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۴ـ حق الامتیاز پروانه ارائه خدمات پستی به میزان پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۵ـ حق الامتیاز پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) در شهرهای بزرگ به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در مراکز استان ها به میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در سایر شهرها به میزان دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF