منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
الحاق بند (هـ) به تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۲۴۵/ت۵۱۷۲۰هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۳

الحاق بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (هـ) به تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن الحاق می‌شود:
هـ ـ مطالبات و بدهی‌های اشخاص به شرح جدول زیر با مطالبات و بدهی‌های زیرمجموعه‌های خود که به منزله یک شخصیت حقوقی واحد می‌باشند، با رعایت سایر مقررات قابل تهاتر می‌باشند:

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ طلبکاری وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه

مبلغ بدهکاری به دولت

مؤسسه اصلی

اشخاص بدهکار به دولت

اشخاص طلبکار از دولت

۱.۳۰۴.۳۳۳

۱.۰۰۵.۹۷۹

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

شرکت ری نیرو و شرکت اقتصاد مفید

شرکت تولید نیروی برق آبادان


معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF