منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه درخصوص اقاله قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین و استرداد تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۲۴۰/ت۴۹۷۲۸هـ                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۳

تصویب نامه درخصوص اقاله قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین و استرداد تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۶۹۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین اقاله و تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی مسترد می گردد.
۲ـ شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در فهرست شرکت های گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قرار می گیرد.
۳ـ فرودگاه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین واگذار می شود و شهرداری قزوین موظف است ضمن ارائه خدمات مورد نیاز، شرایط پرواز هواپیماهای شرکت مزبور جهت سمپاشی را فراهم کند.
۴ـ پنجاه درصد از عرصه و اعیان پلاک ثبتی (۳۱۵۱) به مساحت (۱۰۷۸۰) متر مربع واقع در خیابان میرعماد قزوین با کلیه مستحدثات و ابنیه واقع در آن از شرکت منتزع و به شهرداری قزوین واگذار می گردد.
۵ـ سازمان خصوصی سازی موظف است براساس گزارش کارشناسی ارزیابی قیمت سهام شرکت که مبنای واگذاری سهام موصوف بوده است، قیمت اموال انتقالی به شهرداری قزوین، موضوع بندهای (۳) و (۴) را اعلام نماید.
۶ـ مانده قابل پرداخت توسط شهرداری قزوین معادل مبلغ اعلامی بابت اموال و املاک منتقل شده به شهرداری مزبور با کسر مبالغ پرداخت شده قبلی شهرداری قزوین بابت قرارداد واگذاری به اضافه خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ مذکور از زمان سررسید تا تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ می باشد. شهرداری قزوین نیز موظف است ظرف شش ماه پس از اعلام مانده بدهی توسط سازمان خصوصی سازی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
۷ـ در صورت عدم پرداخت مبلغ موضوع بند (۶) در مهلت مقرر توسط شهرداری قزوین به هر دلیل، انتقال اموال موضوع بندهای (۳) و (۴) منتفی و اموال و املاک مزبور به شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مسترد و سازمان خصوصی سازی مطابق مقررات نسبت به تسویه حساب با شهرداری قزوین اقدام نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF