منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعیین جریمه های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ                              ۵/۱/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص تعیین جریمه های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
۱ـ جریمه های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ارائه خدمات پستی بخش غیردولتی و مرکز تماس (Contact Center)، عدم پرداخت تعهدات مالی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCR) به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.
۲ـ چنانچه هر یک از ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نسبت به پرداخت مبلغ اتصال متقابل در مواعد تعیین شده اقدام ننمایند، جریمه تأخیر تأدیه براساس نرخ سود بانک مرکزی از اولین تاریخ سررسید بدهی محاسبه شده و متخلف مکلف به پرداخت آن می باشند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF