منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۵۲۹۴۲/ت۵۱۲۰۲هـ                     ۱۳/۱۲/۱۳۹۳   

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده ۱ـ در اجرای جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد (شامل توجیه فنی و اقتصادی، سقف تعهد دولت، زمان بندی سرمایه گذاری و بازپرداخت، حداقل افزایش بازدهی (راندمان) هر نیروگاه) برای طرح های موضوع جزء یاد شده اقدام کند.
ماده ۲ـ وزارت نیرو مقادیر تا دو سال سوخت صرفه جویی شده قراردادهای منعقده در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد را پس از اجرا و بهره برداری در پایان هر فصل تأیید و پس از اخذ تأییدیه وزارت نفت، در مورد مقادیر سوخت صرفه جویی شده مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می نماید. سازمان مذکور پس از تأیید ارزش سوخت های صرفه جویی شده که توسط وزارت نفت اعلام می شود و تعیین مبلغ مربوط در سقف مصوبه شورای اقتصاد، مراتب را جهت اقدام به وزارت نفت ابلاغ می کند.
ماده ۳ـ وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه پس از اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تحویل سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام به شرکت بازرگانی نفت خام (مورد تأیید وزارت نفت) معرفی شده توسط سرمایه گذاران اقدام و مراتب را جهت اعمال حساب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. شرکت یاد شده مجاز است براساس رویه های جاری و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور نفت خام تحویلی به خارج از کشور با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران اقدام کند و وجوه حاصله را به صورت ارزی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF