منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۸۴۸۱/۹۳/دش                                 ۱۹/۱۲/۱۳۹۳

نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

جلسه ۷۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی ـ شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی
ماده واحده «نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۷۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاع می شود:
ماده واحده ـ «تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در اجرای ماده ۱۷ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، براساس احکام ذیل خواهد بود:
۱ـ توسعه آموزش عالی و پذیرش دانشجو باید براساس نیاز و قوانین و ضوابط کشور و براساس سیاست کلی ابلاغی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور و استانداردهای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور باشد و دانشگاه آزاد اسلامی موظف به رعایت آنها می باشد.
۲ـ تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
۳ـ مرجع تعیین ظرفیت و اعطای مجوز کد رشته محل در کلیه مقاطع، رشته ها و گرایش های علوم انسانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دفترچه پذیرش دانشجو در رشته محل های علوم انسانی باید قبل از انتشار به تأیید شورای مذکور برسد.
۴ـ کد رشته محل هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
۵ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامعی از وضعیت دانشگاه های غیردولتی ـ غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه های جاـع علمی ـ کاربردی تهیه و به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگـی برای طرح در شورای عالی، ارائه نماید.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی

مصوب جلسات ۵۹۷ ،۶۳۶، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۴، ۶۵۶ و ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵، ۵/۹/۱۳۸۷، ۵/۸/۱۳۸۸، ۱۹/۸/۱۳۸۸ ،۱۷/ ۹/۱۳۸۸، ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۴/۱/۱۳۸۹

شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۳ـ حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.
ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا:
ن) تصویب ظرفیت پذیرش دانشجویان که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می گردد.
تبصره ۱ـ هر نوع توسعه، ایجاد رشته جدید، ایجاد ظرفیت و سایر موارد مربوط با پیشنهاد هیئت امنا و طبق ماده ۳ این اساسنامه با تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
ماده ۱۷ـ ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ن ماده ۱۲ این اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF