منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره ۱۴۹۷۰۶/ت۵۱۶۱۶هـ                   ۹/۱۲/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۵۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه سازمان حسابرسی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:
آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین می شوند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF