منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص سقف ارقام در اختیار دستگاه های ذی ربط از منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۴۲۱۶۷/ت۵۱۱۷۹هـ                                              ۲۵/۱۱/۱۳۹۳
تصویب نامه در خصوص سقف ارقام در اختیار دستگاه های ذی ربط از منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ردیف شماره (۹ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) بابت مصارف موضوع جدول (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تا سقف ارقام مندرج در جدول زیر در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط و این تصویب نامه هزینه شود:

  ارقام به میلیون ریال

ردیف

دستگاه اجرایی

ردیف موضوع جدول (۱۸)

مبلغ

۱

بنیاد شهید و امور ایثارگران

۷

۱.۳۰۰.۰۰۰

۲

بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲

۲.۳۰۰.۰۰۰

۳

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

۲۵

۲۰۰.۰۰۰

۴

وزارت راه و شهرسازی

۲۲

۲۲۵.۰۰۰

۵

وزارت راه و شهرسازی

۲۳

۳.۰۰۰.۰۰۰

۶

وزارت جهاد کشاورزی

۱۸

۵۵۱.۰۰۰

۷

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۲

۹.۰۰۰

۸

دانشگاه علوم پزشکی فارس

۲۲

۸۵.۰۰۰

۹

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۴

۲۰.۰۰۰

۱۰

سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

۲۲

۲۰.۰۰۰

۱۱

حرم حضرت معصومه (س)

۱۱

۱.۸۹۱.۰۰۰

۱۲

مجتمع های اقتصادی کمیته امداد حضرت امام (ره)

۲۶

۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۳

دستگاه های اجرایی ذیربط

۲

۳.۴۰۸.۱۰۰

۱۴

دستگاه های اجرایی ذیربط

۹

۸۸۰.۰۰۰

۱۵

صندوق ذخیره فرهنگیان

۱۶

۱.۲۱۸.۹۹۱

۱۶

سازمان بیمه سلامت ایران

۲۰

۳۲۰.۰۰۰

 ۲ـ پرداخت مصارف موضوع جدول بند (۱) منوط به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ذی حساب (در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و سازمان حسابرسی (در سایر موارد) و مبادله موافقتنامه می باشد و ترتیبات ابلاغ تخصیص اعتبار مطابق ضوابط قانونی انجام می شود.

۳ـ مجتمع های اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند پس از ابلاغ تخصیص اعتبار موضوع ردیف (۱۲) جدول بند (۱) با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ـ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) نسبت به انتقال قطعی اسناد مالکیت تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع تسویه مطالبات یاد شده به نام دولت اقدام نمایند.

۴ـ اقداماتی که در چارچوب این تصویب نامه با رعایت بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور صورت گرفته است، تنفیذ می شود.

۵ ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی شود و با تأیید ذی حساب و رؤسای دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF