منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه توسعه و عمران مکران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۳۰۰/۵۹۵۷۰                        ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه توسعه و عمران مکران

مدیرکل محترم دفتر طرح های کالبدی
نظر به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مصوبه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ خود شرح خدمات طرح ویژه توسعه و عمران مکران (که طی شش جلـسه در کمیته فنی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است) را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد، مقتضی است در اسرع وقت قرارداد تهیه طرح ویژه یاد شده براساس این شرح خدمات منعقد شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF