منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۳۸۳۶۳/ت۵۰۳۶۷هـ                      ۱۸/۱۱/۱۳۹۳

تصویب نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۹۲۲/۹۳ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در اجرای بند یاد شده تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون یاد شده، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع ردیف درآمدی (۳۱۰۵۰۲) قانون مذکور پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با اعلام سازمان حسابرسی (در شرکت های دولتی و تابعه وزارت نیرو) و ذی حساب (در وزارت نیرو) پرداخت نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF