منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۴۰۱۲۸/ت۵۱۵۳۸هـ                    ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ 

تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار مندرج در ردیف (۳۴) جدول شماره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان به شماره طبقه بندی (۱۲۴۷۰۰) به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان به شماره طبقه بندی (۱۲۴۷۰۱) تغییر می یابد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF