منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن موسی (س)
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۴۰۱۲۰/ت۵۱۵۴۱هـ                  ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن موسی (س)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۷۱۹۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن موسی (س) موضوع ردیف (۱۱) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پس از تأیید گزارش سازمان حسابرسی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه مذکور قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF