منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۳۸۱۰۱/ت۵۱۵۱۵هـ                     ۱۵/۱۱/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۸۴۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار می گیرد تا با تعیین سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF