منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۵۲۴۰/۹۳/دش                         ۸/۱۱/۱۳۹۳

تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر

(مصوب جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای فرهنگ عمومی
مصوبه «تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر» که در جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
« ـ روز بیست و هفتم آذر به عنوان روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری تعیین و نامگذاری می شود.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF