منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۵۲۴۲/۹۳/دش                  ۸/۱۱/۱۳۹۳

اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم

(مصوب جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

بنیاد ملی نخبگان ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده واحده «اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم» که در جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
ماده واحده ـ «دارندگان گواهینامه های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم، موضوع مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۹ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، از مزایا و تسهیلات زیر برخوردار می شوند:
الف) دارندگان گواهینامه های مذکور در فهرست افتخارات (فعالیت های نخبگانی) بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند.
ب) دارندگان گواهینامه های مذکور چنانچه دانش آموخته یکی از رشته های قرآنی مجموعه الهیات و معارف اسلامی در یکی از مقاطع دانشگاهی باشند، می توانند بدون شرکت در آزمون و با اخذ پذیرش دانشگاه محل تقاضای خود در یک مقطع بالاتر در همان رشته ادامه تحصیل دهند.
ج) دانش آموختگان دانشگاهی سایر رشته ها که موفق به اخذ گواهینامه های مذکور شده اند، در صورت کسب حداقل هشتاد درصد امتیاز نهایی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته مورد تقاضا، پذیرفته خواهند شد».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی 

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF