منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۳۶۵۹۷/ت۵۰۹۷۶هـ                  ۱۳/۱۱/۱۳۹۳

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/۲۰/۲۳۸۷۷/۹۳ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
در تبصره (۳) ماده (۲) عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۳» جایگزین عبارت های «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می شود.
۲ـ ماده (۳) حذف می گردد.
۳ـ در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می شود.
۴ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸) می شود:
تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد:
ماده ۱۰ـ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱.
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.
تبصره ـ شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۳) ماده (۲) می باشند.
۶ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می گردد:
ماده ۱۳ـ این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ لازم الاجرا می باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF