منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
رد لايحه بند 25 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رد لايحه بند 25 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن
‌ماده واحده - بند 25 از ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن مصوب سال 34 به شرح زير اصلاح و به موقع اجرا گذارده شود:
‌بند 25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداري هر محل مي‌باشد ولي ساختن پياده‌روها از سنگ يا آسفالت يا بلوكهاي سيماني در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد طبق نظر و‌دستور شهرداري به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است.
‌تبصره - در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره رو مي‌شود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان از سنگ يا آسفالت يا بلوكهاي سيماني يا‌نظاير آن طبق تشخيص و دستور شهرداري براي مالكين مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است و در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از‌اقدام به ساختمان پياده‌رو سهمي خود شهرداري مي‌تواند مستقيماً اقدام نموده هزينه آن را به اضافه ده درصد از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.
‌وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.
‌لايحه فوق كه به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شده بود در كميسيونهاي مربوط مجلسين رد شد.
‌گزارش كميسيونهاي مزبور مبني بر رد لايحه فوق در جلسه روز دوشنبه 20 دي ماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيده و در تاريخ روز سه‌شنبه بيست‌و ششم بهمن ماه 1344 مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF