منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده (20 مكرر) آئين‌نامه مالي شهرداريها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌
 
قانون اصلاح ماده (20 مكرر) آئين‌نامه مالي شهرداريها
 
ماده واحده ـ ماده (20مكرر) آئين‌نامه مالي شهرداريها مصوب1380 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن ابقاء مي‌گردد:
ماده20مكرر ـ حدنصابهاي تعيين شده در ماده (1)، بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) اين آئين‌نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استانها و يا هر يك از آنها با تصويب هيأت وزيران قابل تجديدنظر خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF