منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري ‌مصوب 1352.3.7
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري
‌مصوب 1352.3.7
‌ماده واحده - شرح زير به ذيل تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري مصوب 1334.4.11 اضافه مي‌شود:
‌ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي‌تواند وجوه مطالبه‌نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.
‌شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم‌مقام قانوني او و‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1352.2.18 در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار‌و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF