منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
الحاق دو تبصره به ماده 6 آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1354.1.23 كميسيون كشور مجلسين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌الحاق دو تبصره به ماده 6 آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري
‌مصوب 1354.1.23 كميسيون كشور مجلسين
‌ماده واحده - تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره 2 و 3 به ماده 6 آيين‌نامه حق مرغوبيت اضافه مي‌شود و تبصره موجود به عنوان تبصره يك ماده 6‌باقي خواهد ماند.
‌تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين اصلاحيه اراضي و املاكي كه پس از ايجاد گذر احداثي و يا اصلاحي مستقيماً اجازه راه ورود به گذر فوق را نداشته‌باشند از پرداخت هفتاد و پنج درصد (75%) از حق مرغوبيت مندرج در جدول ضرايب حق مرغوبيت اين آيين‌نامه معاف مي‌باشند.
‌تبصره 3 - اراضي و املاك متعلق به سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي خارجي در ايران به شرط عمل متقابل نسبت به اراضي و املاك متعلق به‌سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي ايران در ممالك مربوط از پرداخت حق مرغوبيت معاف مي‌باشند.
‌الحاقيه فوق مشتمل بر يك ماده به استناد بند (ب) ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري پس از تصويب كميسيون كشور مجلس شوراي ملي در‌جلسه روز شنبه 17 اسفند ماه 1353 در جلسه روز شنبه بيست و سوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيون‌كشور مجلس سنا رسيده است.
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF